Dessa kan även intressera dig

Barnens idrottsvärld

På uppmaning av hälsomyndigheterna är IDROTTSVÄRLDEN och MINI-IDROTTSVÄRLDEN INHIBERADE TILLSVIDARE PÅ GRUND AV COVID19.

Barnens idrottsvärld i Kokonhallen (Ishockeyvägen 3) startar söndagen 27.9.

Höstterminen 27.9-20.12 20 och vårterminen 10.1-25.4 21.  Idrottsvärden är öppen söndagar kl. 10-12 med undantag av några söndagar. Information om dessa fås på platsen eller på www.borga.fi/idrott.

Barnens idrottsvärld är fri och fartfylld motion och lek för 0-10 åringar.
Verksamheten sker under övervakning, men utan handledning. Varje barn bör ha en ansvarig vårdnadshavare med sig.

Inträdesavgiften är 2 euro/barn/gång. Barn under 1 år gratis. Betalningen sker kontant på platsen.

Barnens mini idrottsvärld

I Kantele-husets idrottssal (Vårberga, Sampovägen 3)  ordnas barnens idrottsvärld tre gånger/vecka med start 22.9.

Höstterminen 22.9-18.12 20 och vårterminen 12.1-23.4 21.

Verksamheten sker under övervakning, men utan handledning. Varje barn bör ha en ansvarig vårdnadshavare med sig. Ingen deltagaravgift.

  • tisdagar kl. 9.30-11 barn under skolåldern
  • fredagar kl. 9.30-11 barn under skolåldern
  • fredagar kl. 16.30-18.30 för 0-10 åringar