Barnens lantdagsbal

I år ordnades Barnens lantdagsbal undantagsvis digitalt fre 26 mars kl. 10.00-10.45.

Till programmet hör lantdagsrelaterat innehåll, stadsdirektörens tal, servering och dans. I det digitala evenemanget deltog över 1300 tredje- och fjärdeklassister samt lärare från sina egna klassrum. 

I motsats till flera andra städer valde Borgå inte självständighetsdagen som tidpunkt för festen och balen för barn utan valde att istället lyfta fram något som är unikt för Borgås historia. Barnens bal utgår från balen som ordnades i samband med Borgå lantdag den 28 mars år 1809.

Det digitala evenemanget producerades av stadens kulturtjänster i samarbete med Borgå museum.

Barnens digitala bal 2021 - video

Tilläggsinformation