Barnavårdsstöd

Familjen kan ansöka om stöd för vård av barn, ifall barnet inte är i kommunal dagvård. Alternativen är stöd för hemvård och stöd för privat vård av barn.

Hemvårdsstöd

Familjer med barn under tre år kan välja hemvårdsstöd som ett alternativ till kommunal eller privat hemvård. Hemvårdsstöd för barn (syskontillägg) betalas även för övriga syskon under skolåldern, vilka inte får kommunal dagvård.

Till det lagstadgade hemvårdsstödet hör en vårdpenning och ett inkomstbundet vård-tillägg. Hemvårdsstödet ansöks från Folkpensionsanstalten.

Ett barn som får hemvårdsstöd kan delta i de öppna tjänster för småbarnsfostran som Borgå stad anordnar, t.ex. Öppet daghem och klubbverksamhet.

Hemvårdsstödets kommuntillägg

I Borgå betalas inte för tillfället kommuntillägg för hemvårdsstödet