Barn, unga och familjer

För barnfamiljer finns det ett mångsidigt utbud av stöd för olika situationer i livet, bli alltså inte ensam.  Tveka inte att be om hjälp och ta dina bekymmer till tals redan innan de utvecklas till regelrätta problem. Man kan redan i ett tidigt skede påveka sakernas gång.

I Be om hjälp -webbtjänsten kan du enkelt be om hjälp eller stöd för din egen situation, din familjemedlems eller annan närståendes situation. Servicebegäran förmedlas till en anställd som arbetar med barnfamiljer. Den antällda kontaktar dej enligt ditt önskemål antingen per e-post eller telefon. 

Be om hjälp

Familjer med barn under skolåldern

Skolelever

Ta kontakt med skolhälsovårdaren, skolkuratorn, skolpsykologen eller familjerådgivningen.

Stöd till unga