Barn och ungas tävlingsverksamhet och vuxnas utomhushobbyer inleds