Barn- och familjetjänsterna har utvecklats i samarbete