välfärdskoordinator
Bärlund-Hämäläinen, Petra
Social- och hälsovårdssektorns ledning
Kontaktuppgifter
WSOY-huset, Mannerheimsgatan 20 K, 3. vån. 06100 Borgå
0400 186 818

Upp till början
Inställningar