Bakteriehalterna i vattnet vid Molnträsk badstrand åter normala – inga begränsningar för badande