Bakteriehalterna i vattnet vid Joensuun Tilas badstrand åter normala – inga begränsningar för badande