Bakteriehalterna i vattnet vid Forsby å badstrand åter normala – inga begränsningar för badande