Bakgrund och mål för social- och hälsovårdsprojekten

Tillbaka till Framtidens social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland -sidan

I östra Nyland har man inlett två projekt som regionalt utvecklar social- och hälsovårdstjänsterna: framtidens social- och hälsocentral samt strukturreformprojektet. För finansieringen av projekten har beviljats statsunderstöd som hänför sig till den reform av social- och hälsovården som är under beredning. Alla kommuner i östra Nyland har deltagit i planeringen av projekten. 

Ytterligare information av social- och hälsovårdsreformen 

Projektplan (på finska)

Kommunerna i Östra Nyland har redan länge samarbetat i fråga om social- och hälsovårdstjänster, t.ex. regional social- och krisjour, hemsjukhus, handikappserviceutredning samt konkurrensutsättning av social- och hälsovårdstjänster. De regionala utvecklingsbehoven betonas också i dessa social- och hälsovårdsprojekt.

 I projekten utvecklas basservicen för invånarna i området. Den gemensamma tyngdpunkten ligger bl.a. på rådgivning, vägledning och identifiering av klienternas behov med låg tröskel. Samtidigt skapas nya regionala, multiprofessionella verksamhetsmodeller som stöd för en övergripande välfärd för invånarna i området. Genom att utveckla heltäckande digitala tjänster bringas social- och hälsovårdstjänsterna på hemsoffan oberoende av tidpunkt. Detta frigör arbetstiden för yrkesutbildade personer att möta klienter.