Badvatten

Miljöhälsovården i Borgå stad övervakar vattenkvaliteten vid allmänna badstränder och vinterbadplatser samt i simbassänger avsedda för allmänt bruk.

En allmän badstrand är en strand eller en vinterbadplats som upprätthållaren erbjuder för allmänt bruk antingen gratis eller mot avgift.

En strand som utnyttjas för rekreation med stöd av allemansrätten är inte en allmän badstrand. En privat badstrand som är tillgänglig för en avgränsad grupp är inte heller en allmän badstrand.

Den som upprätthåller en allmän badstrand ansvarar för att det är snyggt och tryggt på stranden samt informerar besökarna om badvattnets kvalitet på en anslagstavla.

Innan en allmän badstrand tas i bruk ska den som upprätthåller stranden lämna en skriftlig anmälan hos miljöhälsovården.

Du kan föreslå övervakning av badstränder

Kommuninvånarna kan fram till 31.3 per brev eller e-post kontakta hälsoskyddet för att lämna förslag eller anmärkningar som gäller de badstränder som kommer att övervakas under den förestående badsäsongen.

OBS! Störtregn orsakar ofta överflöde av avloppsvatten vid pumpstationer och reningsverk. Då är det bra att undvika att simma i närheten av pumpstationer och reningsverk.