Badbassänger för allmänt bruk

Miljöhälsovården övervakar badbassängerna i simhallar och servicehus samt andra bassänger avsedda för allmänt bruk genom regelbundna kontroller och prover av bassängvattnet.

Bassängvattnet analyseras i fråga om den mikrobiologiska kvaliteten och bland annat klorhalten, trihalometaner (kloroform) och pH. Antalet prover per år är beroende av hur många personer som använder bassängerna. Provresultaten ska finnas till badarnas påseende.

Om du misstänker att badvattnet utgör en hälsorisk, ska du kontakta miljöhälsovården och den som upprätthåller bassängen.

Den som upprätthåller en badbassäng ansvarar för tryggheten och bassängvattnets kvalitet. Innan en bassäng tas i bruk ska den som upprätthåller bassängen lämna en skriftlig anmälan hos miljöhälsovården.