Avvikelser i hälsostationstjänsterna under tiden 1.7.-2.8.2019