Avlopp saneras under vecka 28 både på Harstigen och i Ölstens