Avgiftsfria tidsbegränsade platser

  • I Borgå å finns så kallade båtplatser för skärgårdsbor vid östra åstranden på området mellan restaurangbåten Glückauf och Mannerheimgatans bro. På dessa platser kan man lämna sin båt för högst två timmar medan man sköter ärenden i stan. Platserna är avgiftsfria.
  • I hamnen i Hammars finns sex avgiftsfria gästbåtplatser. Där kan man förtöja båten för högst fyra timmar.
  • Vid Sandholmsudden i Pellinge finns en gästbåtsbrygga för kortvarig förtöjning. Där finns plats för ungefär 15 båtar. Tills vidare kan du förtöja båten gratis om du inte har för avsikt att övernatta.