Avgiftsfri sommarlunch för skolelever och barnfamiljer i Gammelbacka och Vårberga