Avgiftsfri musiklekskola är en naturlig del av över 1 300 Borgåbarns daghemsdag