Avgifter

Terminsavgiften faktureras huvudsakligen två gånger i läsåret.
Terminsavgiften faktureras för hela terminen även om eleven avbryter sina studier mitt under pågående termin.

Studierätten kan avbrytas på grund av obetalda terminsavgifter, tills de till betalning förfallna avgifterna betalas.

Syskonrabatt

Information om syskonrabatt för elever i grundläggande musikundervisning hittar du under länken "Avgifter" här nedan.

För andra elever, som till exempel till musiklekskolelever syskonrabatt beviljas så, att den dyraste terminsavgiften faktureras till sitt fulla belopp och de övriga syskonen beviljas en rabatt på 10 procent på sina egna terminsavgifter.