Avgifter

Terminsavgiften faktureras huvudsakligen två gånger i läsåret.
Terminsavgiften faktureras för hela terminen även om eleven avbryter sina studier mitt under pågående termin.

Studierätten kan avbrytas på grund av obetalda terminsavgifter, tills de till betalning förfallna avgifterna betalas.

Syskonrabatt

Information om syskonrabatt för elever i grundläggande musikundervisning hittar du under länken "Avgifter" här nedan.

För andra elever, som till exempel till musiklekskolelever syskonrabatt beviljas så, att den dyraste terminsavgiften faktureras till sitt fulla belopp och de övriga syskonen beviljas en rabatt på 10 procent på sina egna terminsavgifter.


Musiklekskolans avgifter

Inskrivningsavgiften för en ny elev 20 € (betalas en gång).

Musiklekskolan (barn under skolåldern)

• 30 studieveckor och 5 evenemangsveckor per läsår
• undervisning 30 min. 81 euro/termin/elev
• undervisning 45 min. (inkl. familjegrupper) 105 euro/termin/elev
• undervisning 60 min. 139 euro/termin/elev
• undervisning 90 min. eller 2 x 45 min. 208 euro/termin/elev
• blockflöjt-, kantele- och djembegrupperna 125 euro/termin/elev. Undervisning 30–60 min. beroende på gruppens storlek.

Kören Ocamini i Lovisa 30 euro/termin/elev.

Bildmusiklekis i samarbete med Borgå konstskola 31 studieveckor och 3 evenemang per termin.

• barn under 3 år (familjegrupp: förälder och barn), 60 min. per vecka 170 euro/termin/elev.
• 3–10-åringar 2 x 45 min./vecka 170 euro/termin/elev.

Fakturering

Terminsavgifterna faktureras två gånger per termin. Avgifterna betalas inte tillbaka om musiklekskolan avbryts efter 30.9.2019 på hösten eller efter 15.2.2020 på våren.

Kom ihåg att meddela kansliet skriftligt om ditt barn slutar i musiklekskolan.
Studierätten kan avbrytas på grund av obetalade terminsavgifter tills avgifterna har betalats.

Rabatter

Syskonrabatt beviljas så att den dyraste terminsavgiften betalas till fullt belopp, och syskonen får 10 % rabatt på sina terminsavgifter.
Syskonrabatten gäller inte terminsavgifter för elever inom den grundläggande musikundervisningen. För dem finns ett eget system.


Bildningsnämnden fastställde avgifterna på sitt möte 22.4.2014. Rätten till ändringar förbehålls.