Avfallshantering

Den praktiska avfallshanteringsservicen i Borgå sköts av Östra Nylands Avfallsservice Ab, som ägs av de Östnyländska kommunerna. Östra Nylands Avfallsservice Ab producerar tillsammans med Rosk´n Roll Oy Ab Rosk'n Roll –avfallshanteringstjänsten.

Avfallsbolaget

  • ordnar fastighetsvis uppsamling av kommunalt avfall
  • tar emot och behandlar kommunalt avfall
  • sköter avfallsstationernas, ekopunkternas och blandavfallspunkternas underhåll
  • fakturerar avfallsavgifterna
  • upprätthåller avfallshanteringens kundregister

Kontakta Östra Nylands Avfallsservice och Rosk'n Rolls gemensamma kundtjänst när ditt ärende gäller avfallshanteringens

  • påbörjande
  • avslutning
  • tillfälligt avbrott
  • tömningsintervall
  • fel i räkningen

Se kontaktuppgifterna till avfallshanteringens kundtjänst på sidan Rosk'n Roll Oy Ab