Avfallshantering

Nylands avfallsnämnd fungerar som avfallshanteringsmyndighet.

Rosk'n Roll Oy Ab sköter den praktiska avfallshanteringservicen i Borgå. 12 kommuner äger bolaget Rosk'n Roll Oy Ab tillsammans.

Avfallsbolaget

  • ordnar fastighetsvis uppsamling av kommunalt avfall
  • tar emot och behandlar kommunalt avfall
  • sköter avfallsstationernas, ekopunkternas och blandavfallspunkternas underhåll
  • fakturerar avfallsavgifterna
  • upprätthåller avfallshanteringens kundregister

Se kontaktuppgifterna till avfallshanteringens kundtjänst på sidan Rosk'n Roll Oy Ab.