Avfallshantering

Rosk'n Roll Oy Ab sköter den praktiska avfallshanteringservicen i Borgå. 12 kommuner äger bolaget Rosk'n Roll Oy Ab tillsammans.

Avfallsbolaget

  • ordnar fastighetsvis uppsamling av kommunalt avfall
  • tar emot och behandlar kommunalt avfall
  • sköter avfallsstationernas, ekopunkternas och blandavfallspunkternas underhåll
  • fakturerar avfallsavgifterna
  • upprätthåller avfallshanteringens kundregister

Kontakta Rosk'n Rolls kundtjänst när ditt ärende gäller avfallshanteringens

  • påbörjande
  • avslutning
  • tillfälligt avbrott
  • tömningsintervall
  • fel i räkningen

Se kontaktuppgifterna till avfallshanteringens kundtjänst på sidan Rosk'n Roll Oy Ab