Avdelning 3

På grund av coronaepidemin har besöken till Näse rehabiliteringsavdelningar begränsats, bekanta dig med anvisningen


På akut- och mottagningsavdelningen sköts patienter som behöver kortvarig vård. På avdelningen vårdas också patienter i livets slutskede.

Till avdelningen kommer man med läkarremiss, antingen från den specialiserade sjukvården eller hemsjukvården. Vid sidan av vård och rehabilitering utreds patientens helhetssituation och ordnas adekvat vårdplats, fortsatt vård och en trygg utskrivning för patienten.

Antalet patientplatser är 26. Till personalen hör en avdelningsskötare, ett hälsocentralsbiträde, sjukskötare, primärskötare och närvårdare, fysioteraputer och en ergoterapeut, som också arbetar på avdelning 1 och 2.  Läkare är anträffbar under vardagarna.

Kansli, tfn 040 676 7762
Avdelningsskötare, tfn 040 515 5401

e-post: nasinsairaala.osasto3@porvoo.fi

Askolins väg 1 F, 06100 Borgå

Tfn 040 676 7762

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.