Avbrott i vattendistributionen på Karlsborgsgatan 18.2