Avbrott i vattendistributionen på Karlsborgsgatan 15.5.