Auditeringsrapport: Fastighetshanteringen utvecklas fortsättningsvis