Årskurserna 7–9 och gymnasierna övergår delvis till närundervisning 12.4.2021