Årskurserna 7–9 följer läsordningen under distansundervisningsperioden