Årskurs 7–9 och gymnasier återgår till närundervisning den 26 april