Årskurs 7–9 fortsätter i distansundervisning fram till den 11 april