Arrendering av markområden

Markanskaffning- och överlåtelseenheten arrenderar utanför planeområdena bl.a. åkrar för odlingsbruk samt betesmarker främst för att vårda landskap. Meddelas skilt om anbudsinfodran för arrendering av åkerområdena

Områden arrenderas också för samhällsteknisk service. Enheten ger även som markägare lov i olika ansökningsärenden.

Kontaktuppgifter till markanskaffning ovh överlåtelse