Arkeologer utför fältarbeten i stadens centrala områden på sommaren