Verkstad

Ungdomsverkstäderna 

Verksamheten är avsedd för dig, en Borgåbo i åldern 16–28 år, som för tillfället är arbetslös, saknar studieplats eller annars vill få något att göra på dagarna. Verksamhet ordnas i fyra permanenta verkstäder vars närmare uppgifter finns nedan. Dessutom ordnas det olika varierande verkstadsgrupper till vilka det söks separat. Du behöver ingen tidigare erfarenhet när du söker till verkstäderna.

I verkstaden deltar du i individuell träning, arbetsträning och arbetslivsträning. Till verkstaden kommer man för att delta i arbetspraktik eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, också samarbete med läroinrättningar är möjligt. Verkstadsperiodens längd varierar från några veckor till flera månader.

Verkstaden syftar till att förbättra livskvaliteten och arbetslivskompetens genom att öka hälsa och välbefinnande, att utveckla arbets- och arbetslivskompetens, med hjälp av målinriktad verksamhet och sysselsättning, gruppträning med gemenskapsanda och individuell träning.

Ansökningen till ungdomsverkstäderna pågår hela tiden och du kan börja enligt avtal. Verkstadsverksamhet ordnas fem dagar i veckan året runt med undantag av juli. Verkstadskoordinator Iina Sirkka-Hovén, tfn 040 572 4137.

Verkstäder för vuxna

Verkstäderna är avsedda för arbetslösa personer över 25 år i Borgå. Du kommer till verkstaden enligt ett avtal om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte genom arbets- och näringsbyrån eller Servicecentralen för arbetskraften. I Borgå finns det för närvarande fyra olika verkstäder för vuxna. Närmare uppgifter om verkstäderna finns nedan. Arbetstiden i verkstäderna för vuxna är fyra timmar per dag.

Välkommen till verkstäderna!