Arbetsverkstäder

Ungdomsverkstäderna 

Finns till för dig 16–28-årig Borgåbo som för närvarande är arbetslös, utan studieplats eller annars vill ha meningsfull sysselsättning. I Borgå finns för närvarande fyra olika ungdomsverkstäder, som beskrivs närmare nedan. Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att komma med. 

Verkstäder för vuxna

För Borgåbor som är över 25 år. Till verkstaden kommer du genom avtal om rehabiliterande arbetsverksamhet via TE-byrån eller Servicecenter för arbetskraft (TYP). I Borgå finns för närvarande fyra olika verkstäder för vuxna, som beskrivs närmare nedan. Arbetstiden på vuxenverkstäderna är fyra timmar per dag.

Välkommen till verkstäderna!