Arbetsresor

Allt längre arbetsresor innebär allt större utmaningar för trafiksystemet i framtiden. Vi kan också ha en helt motsatt utveckling framför oss. I takt med att tekniken utvecklas och det kunskapsintensiva arbetet blir vanligare, ökar möjligheterna till distansarbete, vilket kan minska behovet av arbetsresor.

I Borgå görs under vardagar över tusen arbets- och studieresor som är under en kilometer och över 2 500 resor som är under två kilometer med bil. En stor del av dessa skulle man kunna färdas till fots eller med cykel. De som cyklar till jobbet har i medeltal fem dagar kortare sjukfrånvaro per år än de kollegor som rör på sig mindre. Tips och information om styrning av arbetsresor hittar du på internet.

Läs mer under Motivas länk