Arbetsgruppen för inomhusluften i Peipon koulu samlades