Arbetsgruppen för inomhusluften i Hindhår bildningscentrum sammanträdde