Arbetsgruppen för inomhusluften i Albert Edelfeltin koulu sammanträdde