Arbets- och semesterresor

Personer som cyklar till jobbet är årligen upp till fem dagar mindre på sjukledighet än kollegor som rör på sig mindre! I Borgå görs varje vardag över tusen under en kilometer långa och över 2 500 under två kilometer långa resor till arbete eller skola med bil, trots att det skulle vara möjligt att göra en betydande del av dessa resor till fots eller med cykel.

Cykelkarta för Borgå

Cykelrutter i karttjänsten

Visste du att distansarbete är ett hållbart färdsätt? Distansarbete kan enligt Miljöförvaltningens uppskattningar minska växthusgasutsläppen som arbetsresorna ger upphov till med upp till sju procent. Regelbundet distansarbete är alltså en klimatgärning!

Distansarbete minskar miljöbelastningen (på finska)

När du ska åka på semester är det värt att fundera om det är nödvändigt att flyga, eller om det skulle gå att hitta ett semestermål på närmare håll.

Upplevelsernas Borgå