Arbets- och näringstjänster för invandrare

Borgå stads tjänster som anknyter till arbete och utkomst betjänar också invandrare.

TE-byrån