Arbets- och näringsministeriet höjer summan för ensamföretagarens verksamhetsstöd