Arbets- och lovdagar, grundläggande utbildning och gymnasium

Läsåret 2020-2021

Höstterminen inleds 12.8.2020

Höstlov 14-16.10.2020

Höstterminen avslutas 18.12.2020

Vårterminen inleds 7.1.2021

Sportlovsvecka 22-26.2.2021

Lovdag 14.5.2021

Läsåret avslutas 5.6.2021

Läsåret 2021-2022

Höstterminen inleds 11.8.2021

Höstlov 18.-22.10.2021

Höstterminen avslutas 22.12.2021

Vårterminen inleds 10.1.2022

Sportlovsvecka 21.-25.2.2022

Läsåret avslutas 4.6.2022

Skjutsarna ordnas i enlighet med skolskjutsprogrammet godkänt av bildningsnämnden. Frågor om enskilda elevers skjutsar, kontakta skol.skjuts@borga.fi.