Arbets- och lovdagar, grundläggande utbildning och gymnasium

Läsåret 2018–2019

Höstterminen inleds 14.8.2018

Höstlov 18.-19.10.2018

Höstterminen avslutas 21.12.2018

Vårterminen inleds 7.1.2019

Sportlovsvecka 18.-22.2.2019

Läsåret avslutas 1.6.2019

Skjutsarna ordnas i enlighet med skolskjutsprogrammet godkänt av bildningsnämnden. Frågor om enskilda elevers skjutsar, kontakta skol.skjuts@borga.fi.