Arbets- och lovdagar, grundläggande utbildning och gymnasium

Läsåret 2018–2019

Höstterminen inleds 14.8.2018

Höstlov 18.-19.10.2018

Höstterminen avslutas 21.12.2018

Vårterminen inleds 7.1.2019

Sportlovsvecka 18.-22.2.2019

Läsåret avslutas 1.6.2019

Läsåret 2019–2020

Höstterminen inleds 12.8.2019

Höstlov 14.-18.10.2019

Höstterminen avslutas 20.12.2019

Vårterminen inleds 2.1.2020

Sportlovsvecka 17.-21.2.2020

Läsåret avslutas 30.5.2020

Skjutsarna ordnas i enlighet med skolskjutsprogrammet godkänt av bildningsnämnden. Frågor om enskilda elevers skjutsar, kontakta skol.skjuts@borga.fi.