Arbetet mot mobbning i skolan pågår fortlöpande i Borgå