Arbetet med förortsutveckling fortsätter i Gammelbacka och Vårberga