Arbetet med delgeneralplanen för Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag inleds med en enkät. Svara på enkäten och delta i planeringen redan från början!