Arbetet med delgeneralplan för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle påbörjas – besvara förfrågan och delta i planeringen