Arbetet med att förnya strukturerna inom kultur- och fritidstjänsterna framskrider