Arbetena med rivningen av Gammelbacka skolas motionssalsbyggnad börjar och huvudbyggnaden undersöks