Arbete och utkomst

Staden erbjuder tjänster som anknyter till arbete och sysselsättning både för vuxna långtidsarbetslösa och unga som är arbetslösa eller som löper risk att bli arbetslösa.

Stadens sysselsättningstjänster hjälper långtidsarbetslösa personer att få arbete och lösa de problem som försvårar möjligheterna att få arbete. I tjänsterna ingår rådgivning och handledning som främjar sysselsättning samt rehabiliterande arbetsverksamhet.

Om du blir arbetslös ska du först anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyråns webbsidor arbets- och näringsbyrån.  

Med hjälp av utkomststödet tryggas en kommuninvånares eller hans/hennes familjs basutkomst. Från och med 1.1.2017 beviljas det grundläggande utkomststödet från FPA.

Ekonomi- och skuldrådgivningen erbjuder hjälp med att reda ut din ekonomiska situation och med skuldsanering.