ARAs reparationsunderstöd och hiss- och hinderlöshetsunderstöd kan ansökas