Äppelgården

Äppelgården ligger i närheten av Veckjärvivägen ungefär två kilometer från stadens centrum. Området utgör en naturlig fortsättning på de egnahemsområden som redan finns. I området, som till största delen sluttar svagt mot öster, planeras egnahemshus och småhus i bolagsform. I norra delen av området finns ett daghem.

I tabellen här under ser du tomterna som finns till salu i området.
Klicka på fastighetens nummer och beräkna tomtens anskaffningskostnader.