Anvisningar till yrkesmässiga livsmedelsaktörer vid en stor offentlig tillställning

En livsmedelsaktör ska i sin verksamhet vara tillräckligt noggrann för att förvarings-, transport- och hanteringsförhållandena för livsmedlen ska uppfylla kraven i livsmedelslagen. Livsmedelsaktören ansvarar för att livsmedlen är trygga.

 • På försäljningsplatsen ska man ha med sig planen för egenkontroll och ett intyg över att man gjort en anmälan om livsmedelslokal för verksamheten till tillsynsmyndigheten i den kommun, där verksamheten har inletts. Personer som i den anmälda livsmedelslokalen hanterar oförpackade livsmedel som lätt blir skämda, ska uppvisa ett intyg över kompetens i livsmedelshygien, dvs. ett hygienpass.
 • Livsmedelsförsäljning eller servering med låg risk behöver inte anmälas, om aktören är en privat person eller om verksamheten inte kan betraktas som näringsutövning (se småskalig försäljning och servering).
 • Förhållandena utomhus förutsätter att mat i huvudsak kan tillredas för att serveras endast på platsen, inte för att förpackas eller att saluföras på annat håll.

Hygien

 • Tillredningen av maten ska vara hygienisk och ordnas enligt planen för egenkontroll.
 • För handtvätt ska finnas en varmvattenbehållare med kran, flytande tvål och engångshanddukar, om man på försäljningsplatssen hanterar oförpackade livsmedel som lätt blir skämda. Vid annan försäljning ska ordnas möjlighet att rengöra händerna, t.ex. desinficerande handdukar eller en vattenkanister, flytande tvål och engångshanddukar.
 • För de försäljare som hanterar oförpackade livsmedel reserveras en toalett enbart för livsmedelsarbetare och ett ändamålenligt utrustat ställe för handtvätt.
 • Ytor, redskap och livsmedel som används i matlagningen ska skyddas från orenheter. Transportlådor eller förpackning för livsmedel får inte förvaras på marken utan underlag.
 • De råvaror som används till matlagning ska vara förkokta (färdiga att läggas i pannan).
 • Aktören ska se till att livsmedlens förvarings-, försäljnings- och serveringstemparaturer och -tider är riktiga.
 • För apparater och arbetsredskap ska finnas tvättmöjligheter.

Hushållsvatten och avloppsvatten

 • Det hushållsvatten som används på försäljningsplatsen ska tas från ett kök eller ett tappställe som är avsett för ändamålet.
 • Aktören ska se till att avloppsvattnet avleds så att det inte orsakar sanitära olägenheter.

Städning och sopor

 • Försäljningsområdet ska rengöras varje dag.
 • För apparater och arbetsredskap ska finnas tvättmöjligheter.
 • Arrangören av en offentlig tillställning ska ordna tillräcklig sophämtning och andra avfallshanteringtjänster.

Märkning på förpackningar

 • Aktören ska se till att de produkter som säljs har den rätta märkningen påförpackningen och att uppgifterna om de produkter som serveras är riktiga.
  Se 

Ta också i beaktande

 • Stora offentliga evenemang övervakas enligt en tillsynsplan.
 • Arrangören ska reservera ett tillräckligt stort antal toaletter för allmänheten med möjlighet till handtvätt.
 • Avfallshanteringen ska skötas så att den inte leder till sanitära olägenheter.
 • Toaletterna och avfallskärlen ska tömmas hygieniskt och tillräckligt ofta. Se Avfallshantering vid offentliga tillställningar