Användning av stadens vapen

Stadsstyrelsen har beslutat att stadens symbol används i den dagliga kommunikationen och marknadsföringen. Vapnet reserveras för officiellt och betydelsefullt representativt bruk och för särskilt långvariga användningsändamål.

Vapnet används till exempel på stadens officiella och festliga inbjudningar och gratulationskort, på personliga dokument som sparas länge, såsom diplom, arbetsintyg och skolbetyg, på flaggor och vimplar samt på byggnaders väggar och skyltar.

Vapnet är avsett för stadens eget bruk. Övriga organisationer (företag, föreningar, samfund osv.) eller privatpersoner får inte använda stadens vapen utan tillstånd av stadsdirektören.

Tillstånd att använda stadens vapen

Tillstånd av stadsdirektören bör sökas om man vill sälja eller på annat sätt erbjuda varor där stadens vapen förekommer till exempel för att visa varornas hemort, såsom kärl, omslagspapper och förpackningar. Tillstånd bör sökas också om man vill använda vapnet på till exempel affischer, skyltar, flaggor, broschyrer eller annat kommunikationsmaterial.

Tillstånd att använda vapnet kan inte beviljas om vapnet används på ett sätt som förringar dess värde, på annat sätt är olämpligt eller strider mot de allmänna heraldiska principerna eller om användningen av vapnet på det sätt som föreslås kan orsaka förvirring eller oklarhet om stadens roll i sammanhanget.

Staden kan kräva att stadens vapen avlägsnas från varor, trycksaker eller annat kommunikationsmaterial där vapnet har använts på ett sätt som förringar dess värde eller annars är olämpligt.  

Kontakta byråsekreterare om du vill be om tillstånd att använda stadens vapen.

Ledningens assistent Johanna Waltonen