Användning av stadens vapen

Stadsstyrelsen har beslutat att stadens symbol används i den dagliga kommunikationen och marknadsföringen. Vapnet reserveras för officiellt och betydelsefullt representativt bruk och för särskilt långvariga användningsändamål.

Vapnet används till exempel på stadens officiella och festliga inbjudningar och gratulationskort, på personliga dokument som sparas länge, såsom diplom, arbetsintyg och skolbetyg, på flaggor och vimplar samt på byggnaders väggar och skyltar.

Användning av stadens vapen

I princip har alla organisationer, företag, konstnärer, illustratörer av bokpärmar osv. möjlighet att använda kommunvapen som en del av sitt arbete. Det är dock artigt att meddela den kommun vars vapen man har för avsikt att använda. 

Vapnet skall inte användas på ett sätt som förringar dess värde, eller på annat sätt som är olämpligt eller strider mot de allmänna heraldiska principerna eller om användningen av vapnet kan orsaka förvirring eller oklarhet om stadens roll i sammanhanget.

Tilläggsinformation angående anvädning av vapnet finns på Kommunförbundets sidor.

Du kan kontakta ledningens assistent om du behöver tilläggsinformation eller vill meddela om använing av stadens vapen.

Ledningens assistent Johanna Waltonen